دبستان پژوهش محور دکتر محمدشفیعی

انرژی نو:ساخت توربین های بادی.کلاس چهارم‌ ۱۳ شهریور ۹۶

میکروبیولوژی:انواع باکتری های گرم مثبت و منفی،کشت آنها و مشاهده زیر میکروسکوپ.کلاس پنجم.۱۳ شهریور ۹۶

هوافضا:ساخت سازه هواپیمای بدون سرنشین.کلاس ششم‌ ۱۳ شهریور ۹۶

جلسه آمادگی و هماهنگی تیم های دبستان های دکتر محمدشفیعی برای حضور در مسابقات کشوری رباتیک بارمان

انرژی های نو -13شهریور -کلاس چهارم- آموزش پنل خورشیدی و تبدیل آن به الکتریسیته

زیست شناسی: شمارش جوانه های رشد کرده و تهیه محلول غذایی و آبیاری گیاهان با محلول غذایی.کلاس چهارم.۱۳ شهریور 96

میکروبیولوژی: توضیح در مورد انواع باکتری ها و کشت باکتری استاف،هوا و خاک روی محیط کشت. و مشاهده در زیر میکروسکوپ.کلاس پنجم.۱۳ شهریور

کلاس ساخت پل ماکارونی و جکت نفتی، رباتیک و هواپیماهای بدون سرنشین

هوافضا:اتصال قطعات هواپیمای مدل.کلاس پنجم.۱۱ شهریور

الکترونیک:آموزش بستن مدار آبیاری گلدان.کلاس چهارم.۱۱ شهریور96

زیست:توضیح فواید گیاهان و بررسی روند رشد بذرها.کلاس پنجم.8 شهریور96

رباتیک - تکمیل ربات - 7 شهریور96

الکترونیک.آموزش مدار چراغ چشمک زن.کلاس چهارم.6 الکترونیک.آموزش مدار چراغ چشمک زن.کلاس چهارم.6 شهریور96شهریور96

آزمایشگاه شیمی.تیتراسیون اسید و باز.کلاس پنجم.6 شهریور

کلاس هواپیمای بدون سرنشین کلاس سازه های آمپولی

کلاس کیمیاگرکوچک امروز مورخ96/06/07 (تولید کف چند رنگی)

چاپ مقاله دانش آموزان دبستان دکتر محمدشفیعی در کتاب چکیده پژوهش های دانش آموزان برگزیده در ششمین جشنواره کشوری جابربن حیان

کلاس هواپیماهای بدون سرنشین پنج شهریور

علوم پزشکی. کلاس ششم.4 شهریور 96.موضوع: تک سلولی ها

کامپیوتر.کلاس ششم.4 شهریور

کامپیوتر.کلاس چهارم.4 شهریور 96.موضوع: اینترنت

آزمایشگاه شیمی.کلاس چهارم. 4 شهریور 96،موضوع:ساخت آب ژاول (مایع سفیدکننده)

آزمایشگاه شیمی.کلاس ششم.4 شهریور 96،موضوع: تیتراسیون اسید و باز

کلاس هواپیماهای بدون سرنشین پایه اول تا سوم

کلاس رباتیک پایه اول تا سوم

کلاس الکترونیک. 4 شهریور 96. موضوع:ساخت گلدان هوشمند با هزینه خیلی کم

ازمایشگاه شیمی.تهیه واکس کفش.کلاس چهارم.1 شهریور ماه 96

هوافضا.برش مدل هواپیما از روی فوم بورد. کلاس پنجم.1 شهریور ماه96

زیست شناسی. کاشت دانه گیاه شنبلیله و کنگر فرنگی. کلاس پنجم.1 شهریور ماه96

علوم پزشکی.تشریح ماهی قزل آلا. کلاس پنجم.1شهریورماه96

الکترونیک ، آموزش ویژگی قطعات الکترونیکی (مقاومت، خازن ، دیود، ترانزیستور).1 شهریور 96

زیست شناسی.کلاس پنجم.1 شهریور96

: برگزاری آزمون پیشرفت درسی شماره 4(دبستان دکتر محمدشفیعی دوره دوم)

آزمایشگاه شیمی.پنجم.30 مرداد ماه96

رباتیک - 30 مرداد96

الکترونیک - کلاس چهارم - 30 مرداد96

کلاس رباتیک گروه سنی چهارم تا ششم دبستان(مورخ۲۹/مردادماه/96)،آموزش الکترونیک و مکانیک ربات

کلاس هواپیمای بدون سرنشین(مورخ 28/مردادماه/96)، آشنایی با مدل سازی گلایدر

زیست گیاهی.کلاس ششم.28 مرداد ماه96

آزمایشگاه شیمی.کلاس چهارم.28 مرداد ماه96

علوم پزشکی.کلاس ششم.28مرداد ماه96

برگزاری دوره الکترونیک (ساخت دوربین های مدار بسته). 28 مرداد ماه 96

هوافضا.کلاس پنجم.25 مرداد ماه96

مکانیک خودرو.کلاس پنجم.25 مرداد ماه96

علوم پزشکی.کلاس پنجم.25 مرداد ماه96

آزمایشگاه شیمی.کلاس چهارم.25 مرداد ماه96

کامپیوتر.کلاس چهارم.25 مرداد ماه96

هوافضا.کلاس پنجم.25 مرداد ماه96

کلاس هواپیماهای بدون سرنشین(مسابقات پژوهشی)بخش مدل سازی

کلاس رباتیک(مسابقات پژوهشی)بخش الکترونیک

کلاس کیمیاگر کوچک

انرژی نو.کلاس چهارم.23 مرداد ماه96

زیست گیاهی.کلاس پنجم.23 مرداد ماه96

کامپیوتر.کلاس پنجم.23 مرداد ماه96

گوشه ای از فعالیت های کلاس های پژوهشی(آمادگی مسابقات)

برگزاری اولین جلسه هواپیماهای بدون سرنشین

برگزاری اولین جلسه کلاس رباتیک و آشنایی دانش آموزان با انواع ربات برای شرکت در مسابقات کشوری

علوم پزشکی.کلاس ششم.21 مرداد ماه96

آزمایشگاه شیمی.کلاس ششم.21 مرداد ماه96

زیست گیاهی.کلاس ششم.21 مرداد ماه96

کامپیوتر.کلاس چهارم 21 مرداد ماه96

علوم پزشکی.کلاس چهارم 21 مرداد ماه96

هوافضا.کلاس پنجم.11 مرداد ماه96

علوم پزشکی.کلاس پنجم.11 مرداد ماه96

آزمون تعیین سطح زبان

اردوی علمی دانش آموزان کلاس چهارم از کارخانه اسنوا.10 مرداد ماه 96

مکانیک خودرو.کلاس ششم.9 مرداد ماه96

هوافضا.کلاس ششم.9 مرداد ماه96

انرژی نو.کلاس چهارم.9 مرداد ماه96

هوافضا.کلاس ششم.9 مرداد ماه96

آزمایشگاه شیمی.کلاس پنجم.9 مرداد ماه96

کسب مقام اول در کسب مقام اول در اولین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی تبریز- ارس 2017

بازدید علمی از گروه صنعتی انتخاب شرکت اسنوا.دانش آموزان کلاس چهارم

علوم پزشکی.کلاس چهارم.7 مرداد ماه96

آزمایشگاه شیمی.کلاس ششم. 7 مرداد ماه96

زیست گیاهی.کلاس چهارم.7 مرداد ماه96

افتتاح مرکز تحقیق و پژوهش گیاهان دارویی

آزمون پیشرفت درسی.کلاس پنجم.4 مرداد ماه96

هوافضا.کلاس پنجم.4 مرداد ماه96

انرژی نو.کلاس چهارم.2 مرداد ماه96

زیست گیاهی.کلاس پنجم.2 مردادماه96

خوشنویسی.کلاس پنجم.2 مرداد ماه96

کامپیوتر.کلاس پنجم.2 مرداد ماه96

آزمایشگاه شیمی.کلاس پنجم.2 مرداد ماه96

زیست گیاهی.کلاس پنجم.2 مرداد ماه96

مکانیک خودرو.کلاس ششم.2 مردادماه96

هوافضا.کلاس ششم.2 مرداد ماه96

زیست گیاهی.کلاس پنجم.2 مرداد ماه96

زیست گیاهی.کلاس ششم.31 تیرماه96

زیست گیاهی.کلاس چهارم.31 تیرماه96

آزمایشگاه شیمی.کلاس چهارم.31تیرماه96

زیست گیاهی.کلاس چهارم.31 تیرماه96

کامپیوتر.کلاس چهارم.31 تیرماه96

زیست گیاهی.کلاس چهارم.31 تیرماه96

علوم پزشکی.کلاس پنجم.28 تیرماه96

زیست.کلاس چهارم 28 تیرماه96

آزمایشگاه شیمی.کلاس چهارم.28 تیرماه96

علوم پزشکی.کلاس چهارم.28 تیرماه96

همایش ژنتیک.کلاس ششم.27 تیرماه96

مکانیک خودرو.کلاس ششم.26 تیرماه96

هوافضا.کلاس ششم.26 تیرماه96

آزمایشگاه شیمی.کلاس چهارم.26 تیرماه96

آزمایشگاه شیمی.کلاس پنجم.26 تیرماه96

الکترونیک.کلاس چهارم.26 تیرماه96

نفرات اول تا سوم آزمون پیشرفت درسی؛اولین آزمون تعیین سطح تابستان

علوم پزشکی.کلاس ششم.24 تیرماه96

آزمایشگاه شیمی.کلاس ششم.24 تیرماه96

آزمون پیشرفت درسی.کلاس چهارم.24 تیرماه96

کامپیوتر.کلاس چهارم.24 تیرماه96

آزمایشگاه شیمی.کلاس چهارم.24 تیرماه96

علوم پزشکی.کلاس چهارم.24 تیرماه96

آزمایشگاه شیمی.کلاس چهارم.21تیرماه96

مکانیک خودرو.کلاس پنجم.21تیرماه96

هوافضا.کلاس پنجم.21 تیرماه96

علوم پزشکی.کلاس پنجم.21 تیرماه

الکترونیک.کلاس چهارم.19 تیرماه96

خوشنویسی.کلاس چهارم.19 تیرماه96

انرژی نو.کلاس چهارم.19 تیرماه96

کلاس it.کلاس پنجم.19 تیرماه 96

آزمایشگاه شیمی.کلاس پنجم.19 تیرماه96

کلاس سازه های ماکارونی.19 تیرماه96

علوم پزشکی.کلاس ششم.17 تیرماه96

آزمایشگاه شیمی.کلاس ششم.17 تیرماه96

آزمایشگاه شیمی.کلاس چهارم 17 تیرماه96

کامپیوتر.کلاس چهارم.17 تیرماه96

زیست گیاهی.کلاس چهارم.17 تیرماه96

آزمایشگاه شیمی.کلاس چهارم.17 تیرماه96

علوم پزشکی.کلاس چهارم.17 تیرماه96

کلاس آموزش سازه های ماکارونی-17تیرماه96

علوم پزشکی.کلاس چهارم.14 تیرماه96

زیست.کلاس چهارم.14 تیرماه96

آزمایشگاه شیمی.کلاس چهارم.14 تیرماه96

مکانیک خودرو.کلاس پنجم.14 تیرماه96

هوافضا.کلاس پنجم.14 تیرماه96

علوم پزشکی.کلاس پنجم.14 تیرماه96

الکترونیک.کلاس چهارم 12 تیرماه96

انرژی های نو.کلاس چهارم.12 تیر96

انرژی های نو.کلاس چهارم.12 تیر

آزمایشگاه شیمی.کلاس پنجم.12 تیرماه96

خوشنویسی.کلاس پنجم.12 تیرماه96

زیست.کلاس پنجم.12 تیرماه96

کلاس it. پنجم دبستان.12 تیرماه 96

ارایه گزارش و روش تحقیق.کلاس ششم.12 تیرماه96

دانش آموزان در حال کار با نرم افزارbridge designer نرم افزار ساخت پل به روش مجازی.12 تیرماه96

هوافضا.کلاس ششم.12 تیرماه96

کامپیوتر.کلاس پنجم.12 تیرماه96

خوشنویسی.کلاس پنجم.12 تیرماه96

آزمایشگاه شیمی.کلاس پنجم.12 تیرماه96

زیست.کلاس پنجم.12 تیرماه96

زیست گیاهی.کلاس چهارم.10 تیرماه96

کامپیوتر.کلاس چهارم.10 تیرماه96

علوم پزشکی.کلاس چهارم.10 تیرماه96

زیست گیاهی.کلاس ششم.10 تیرماه96

علوم پزشکی.کلاس ششم.10 تیرماه

کامپیوتر.کلاس ششم.10 تیرماه96

آزمایشگاه شیمی.کلاس ششم.10 تیرماه96

کلاس سازه های ماکارونی 10 تیرماه

آموزش و آماده سازی دانش آموزان به منظور شرکت در مسابقات بین المللی سازه های ماکارونی

زیست گیاهی.کلاس ششم.7 اردیبهشت96

الکترونیک.کلاس چهارم.7 اردیبهشت96

الکترونیک.کلاس ششم.7 اردیبهشت96

آزمایشگاه شیمی.کلاس چهارم.28فروردین96

آزمایشگاه شیمی.کلاس ششم.28فروردین9

آزمایشگاه علوم.کلاس ششم.28فروردین9

پژوهشگران کلاس پنجم

آزمایشگاه شیمی.پایه ششم.29فروردین96

آزمایشگاه شیمی.پایه پنجم.29فروردین96

آزمایشگاه شیمی.پایه چهارم.26فروردین96

نگاهی مختصر به مجموعه فعالیت های مجموعه فرهنگی اموزشی دکتر محمدشفیعی - واحد دبستان


ادامه مطلب...

الکترونیک.کلاس ششم.24 فروردین96

آزمایشگاه شیمی.کلاس چهارم.26 فروردین96

کامپیوتر.کلاس ششم.24 فروردین96

الکترونیک.کلاس پنجم.24 فروردین96

نانوفناوری.کلاس پنجم.24 فروردین96

آزمایشگاه شیمی.کلاس ششم.24 فروردین96

آزمایشگاه شیمی- پایه پنجم- 25 بهمن 95

آزمایشگاه شیمی- پایه ششم- 25 بهمن 95

کلاس الکترونیک- پایه پنجم- 28 بهمن 95

کلاس نانو فناوری- پایه پنجم- 28 بهمن 95

آزمایشگاه شیمی- پایه ششم- 28 بهمن 95

آزمایشگاه شیمی- پایه چهارم- 27 بهمن 95

آزمایشگاه شیمی- پایه پنجم- 26 بهمن 95

آزمایشگاه شیمی- پایه چهارم- 26 بهمن 95

آزمایشگاه شیمی- پایه ششم- 26 بهمن 95

آزمایشگاه شیمی- پایه چهارم- 23 بهمن 95

کلاس زیست گیاهی- پایه ششم- 21 بهمن 95

کلاس کامپیوتر- پایه ششم- 21 بهمن 95

کلاس نانوفناوری- پایه ششم- 21 بهمن 95

آزمایشگاه شیمی-پایه چهارم- 21 بهمن 95

آزمایشگاه شیمی-پایه ششم- 21 بهمن 95

کلاس زیست گیاهی-پایه پنجم- 21 بهمن 95

کلاس نانوفناوری-پایه پنجم- 21 بهمن 95

کلاس الکترونیک- کلاس چهارم فردوسی- 21 بهمن 95

آزمایشگاه شیمی- پایه ششم- 19 بهمن 95

آزمایشگاه شیمی- پایه چهارم- 20بهمن 95

کلاس الکترونیک- پایه چهارم

آزمایشگاه شیمی- کلاس چهارم- 18 بهمن 95

آزمایشگاه شیمی- کلاس ششم- 18 بهمن 95

تشریح قلب- پایه ششم

آزمایشگاه شیمی- کلاس پنجم- 18 بهمن 95